Rot-avdrag

ROT-avdraget gäller dig som privatperson, du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar oss för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad (rot).

Fom 1:a Januari 2016 medges skattereduktion för rot arbeten med ett avdrag på max 30% av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.
Avdraget görs direkt, vilket innebär att beloppet blir reducerat direkt på fakturan. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om villkoren för att få avdrag.

http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?q=rot